Fiantsoana mividy na mpanodina varimbazaha vokatra eto Madagasikara

Ny Fandaharan’asa   MATOY dia vatsian’ny Fiaraha-miasa soisy ary tantanan’ny ONG SAHA, AIM et HELVETAS. MATOY dia miaraha-miasa mivantana amin’ny mpandraharaha ara- toekarena mba hampirindra miaraka ny filan’ny tsena sy ny mpamatsy vokatra.

Ny taona 2013, MATOY no nanomboka miara-miasa mivantana amin’ny orinasa Les Moulins de Madagascar Lafarinina ary manamora ny fifandraisan’ny mpiara-miombon’antoka mpanodinana varimbazaha vokatra eto an-toerana sy ny fanodinana  ho lafarinina eto an- toerana izay araka ny fenitry ny tsena.

Manitatra ny fiaraha-miasa amin’ny mpandraharaha hafa ny Programa ankehitriny.

Ireo tambazotran’ny mpamatsy varimbazaha eto Vakinankaratra, izay mamatsy ny orisanasa mpanodina lafarinina «  KOBAMA taloha  », dia afaka mamokatra mihoatra ny 800 taonina ny 2016. Ary tsy nitsahatra nitombo avo roa heny ny vokatra isaky ny taom-pamokarana.

Ity Antso ity dia natao mba hanampy ireo tambazotran’ny mpamatsy varimbazaha vokatra eto an-toerana hanomana dieny izao 2016 izao ny famokarana sy famatsiana varimbazaha amin’ny taona 2017 arakaraky ny tadiavin’ny tsena.

Noho izany dia asaina ireo mpandraharaha mpanao mofo, mpanangom-bokatra, mpividy na mpanodina lafarinina liana hanjifa sy hampiasa varimbazaha vita 100%  eto Madagasikara , mba handefa filazana sy tolotra mba ho voaray anatin’ny mpividy manomboka ny taona 2017.

Ireo mpandraharaha varimbazaha izay voasafidy dia homen’ny Fandaharan’asa tohana hatramin’ny faran’ny taona 2016, mahakasika ireto :

–     Fihaonana    amin’ireo    tambazotran’ny    varimbazaha    vokatra    eto    an-toerana :

mpamokatra, mpamatsy, mpitatitra

–     Fanamorana ny fifampiraharahana ara-barotra amin’ny mpamatsy vokatra

–     Fampiofanana mahakasika ny varimbazaha

–     Fitsidihana  ireo  tambazotran’ny  mpamatsy  vokatra  miainga  amin’ny  mpamokatra hatramin’ny fitaterana ny    vokatra

–     Fanohanana ny planina fandraharahana  ifandrimbonana manomboka ny 2017

–     Mba hahafahana mahafantatra tsara ireo tontolon’ny fandraharahana varimbazaha dia  asaina  mba  hanatrika    ny  fihaonana momba  ny  varimbazaha vokatra  eto  an- toerana  izay  hatao  ny  1  jolay  2016  izao  izay  liana.  Manao  fangatahana  fanasana mialoha ny 20 jona 2016 amin’ny adiresy etsy ambany izay liana.

Izay mila fanazavana fanampiny, sy ireo hametraka ny taratasy fanambarana ny fividianana varimbazaha dia asaina hametraka ny fangatahana  amin’y adiresy eto ambany fara-faha- tarany ny zoma 15 jolay 2016.

PROGRAMME MATOY

Lot V J II Ter A Ambohimiandra

contact@matoy.mg; copie à  cdv@matoy.mg; marche@matoy.mg; Tél : 032 11 639 03 – 032 11 639 04

PROGRAMME MATOY

Bureau de la Coordination Nationale
Lot VJ 2 ter A Ambohimiandra
101 Antananarivo - Madagascar
Téléphone : (261) (20) 22 541 72
adresse e-mail: contact@matoy.mg